UTFÖRDA PROJEKT

BYGGÅR:
2021

BYGGTID:
6 månader

ANTAL KVM:
1752 kvm

OMRÅDE:
Globen Shopping

BESTÄLLARE:
Corem Stadion

HYRESGÄST:
Arbetsförmedlingen

ENTREPRENADSFORM:
Totalentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
16 msek

Ytterligare ett stort projekt åt vår ramavtalskund Corem. Liberi fick förtroendet att hyresgästanpassa ett f.d. kontor på totalt 1600kvm i två plan för Arbetsförmedlingens räkning. Det var ett byggprojekt som det krävde mycket speciella åtgärder som bla. ljudisolerade rum p.g.a. all sekretess. Det krävde tät kontakt med projektör och arkitekt för att få ihop alla detaljer, så som specifika mattor och målning, med hög fokus på slutdetaljer och gestaltning. Vi fick ta stor hänsyn till angränsande hyresgäster som satt kvar i resterande delar av fastigheten. Det var logistikmässigt ett lättillgängligt projekt, eftersom vi hade tillgång till både lastkaj och varuhiss, något vi var mycket tacksamma för. Samt att vi hade god framförhållning under hela byggtiden, så vi kunde undvika mycket av den stress som kan uppkomma i många byggen.

BYGGÅR:
2021

BYGGTID:
6 månader

ANTAL KVM:
1752 kvm

OMRÅDE:
Globen Shopping

BESTÄLLARE:
Corem Stadion

HYRESGÄST:
Arbetsförmedlingen

ENTREPRENADSFORM:
Totalentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
16 msek

Ytterligare ett stort projekt åt vår ramavtalskund Corem. Liberi fick förtroendet att hyresgästanpassa ett f.d. kontor på totalt 1600kvm i två plan för Arbetsförmedlingens räkning. Det var ett byggprojekt som det krävde mycket speciella åtgärder som bla. ljudisolerade rum p.g.a. all sekretess. Det krävde tät kontakt med projektör och arkitekt för att få ihop alla detaljer, så som specifika mattor och målning, med hög fokus på slutdetaljer och gestaltning. Vi fick ta stor hänsyn till angränsande hyresgäster som satt kvar i resterande delar av fastigheten. Det var logistikmässigt ett lättillgängligt projekt, eftersom vi hade tillgång till både lastkaj och varuhiss, något vi var mycket tacksamma för. Samt att vi hade god framförhållning under hela byggtiden, så vi kunde undvika mycket av den stress som kan uppkomma i många byggen.