Om oss

Våra Tjänster

Som entreprenadbolag erbjuder vi en helhet, inkluderat projektledning och administration såväl som själva utförandet av arbetet och lokalanpassningen. Ni som kund skall inte behöva vända er till flera olika parter, vilket kan både bi kostsamt och tidskrävande, utan vi hanterar hela arbetet och anlitar underentreprenader vid de tillfällen det behövs för att möta era krav och önskemål.

Oavsett uppdragstyp, total- eller utförandeentreprenad, sätter vi stort värde på att arbeta i nära samarbete med er för att hitta de bästa lösningarna. Både för er och för de som kommer nyttja era lokaler i många år framöver. tillsammans arbetar vi med transparens och en öppen kommunikation, vi tror på ett samarbete där alla arbetar för att eliminera överraskningar i tidigt skede.

Hur Vi Arbetar

När vi kalkylerar uppdrag gör vi det med stor noggrannhet och strävar efter att leverera tydliga anbud för att ni som beställare ska få en enkel bild över vad projektet kostar. Förhoppningen är att kunna reda ut eventuella frågetecken redan i andbudsskedet och försöka undvika tråkiga överraskningar senare.

I Produktionen tar platschefen över ansvaret över projektet som driver arbetet och samordningen mellan beställare, under- och sidoentreprenörer. Platschefen är även den som har ansvar för ekonomin och slutdokumentationen i projektet. till större entreprenader har vi även entreprenadsingenjörer för att kunna avlasta administrativt så att platschefen kan fokusera på att få produktionen att fungera. På arbetsplatserna har vi även en roll vi kallar för ”Arbetande förman” vilket är en blandning av snickare och arbetsledare. Den kombinationen ger oss, och er, full kontroll i projektet!

gra av våra samarbets­partners

gra av våra samarbets­partners