Nimacemi KB - Djursholms Husläkarmottagning, La Piazza och Joe & the Juice

BYGGÅR:
2019
OMRÅDE:
Djursholm
BESTÄLLARE:
Nimacemi KB
HYRESGÄST:
Djursholms Husläkarmottagning, La Piazza och Joe & the Juice

Liberi fick förtroendet att hantera utbyggnaden av fastigheten Gullfaxe 1. En om- och tillbyggnad som är avsedd för såväl restauranger som en vårdinrättning. Att ta hänsyn till de hyresgäster som sitter i det befintliga huset, som dessutom ska nyttja de nya ytorna skapade ett komplext samarbete mellan många olika parter. Det lyckades Liberi med.

"Det är kul och utmanande att ta bygget från första spadtaget, och sedan skapa varje del av huset" /Christoffer Bergquist, Platschef Liberi