UTFÖRDA PROJEKT

BYGGÅR:
2019

BYGGTID:
9 månader

ANTAL KVM:
700 kvm

OMRÅDE:
Danderyd

BESTÄLLARE:
Nimacemi KB

HYRESGÄST:
Djursholms Husläkarmottagning, La Piazza och Joe & the Juice

ENTREPRENADSFORM:
Utförandeentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
26 msek

Liberi fick förtroendet att utföra en tillbyggnad av fastigheten Gullfaxe 1. En omfattande om- och tillbyggnad som är avsedd för restaurangerna La Piazza och Joe & The Juice, samt en större vårdinrättning. Projektet innefattade även finplanering i form av parkeringsplatser och utvändiga sittplatser. Vi behövde ta hänsyn till de hyresgäster som satt kvar i det befintliga huset. Speciellt husläkarmottagningen som hade sin dagliga patientvård, men även La Pizza som hade sin verksamhet i drift. Vi som entreprenörer var då tvungna att vara extra hänsynsfulla när det gällde hur det dagliga arbetet utfördes för att inte störa gäster, patienter och personal. Detta skapade ett komplext samarbete mellan många olika parter, så som hyresgäster, fastighetsägare och entreprenörer.

BYGGÅR:
2019

BYGGTID:
9 månader

ANTAL KVM:
700 kvm

OMRÅDE:
Danderyd

BESTÄLLARE:
Nimacemi KB

HYRESGÄST:
Djursholms Husläkarmottagning, La Piazza och Joe & the Juice

ENTREPRENADSFORM:
Utförandeentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
26 msek

Liberi fick förtroendet att utföra en tillbyggnad av fastigheten Gullfaxe 1. En omfattande om- och tillbyggnad som är avsedd för restaurangerna La Piazza och Joe & The Juice, samt en större vårdinrättning. Projektet innefattade även finplanering i form av parkeringsplatser och utvändiga sittplatser. Vi behövde ta hänsyn till de hyresgäster som satt kvar i det befintliga huset. Speciellt husläkarmottagningen som hade sin dagliga patientvård, men även La Pizza som hade sin verksamhet i drift. Vi som entreprenörer var då tvungna att vara extra hänsynsfulla när det gällde hur det dagliga arbetet utfördes för att inte störa gäster, patienter och personal. Detta skapade ett komplext samarbete mellan många olika parter, så som hyresgäster, fastighetsägare och entreprenörer.