BESTÄLLARE: Nimacemi KB - ANVÄNDARE: Djursholms Husläkarmottagning, La Piazza och Joe & the Juice

BYGGÅR: 2019

Byggtid:

Antal Kvm:

OMRÅDE: Djursholm

BESTÄLLARE: Nimacemi KB

HYRESGÄST: Djursholms Husläkarmottagning, La Piazza och Joe & the Juice

Entreprenadsform:

Entreprenadssumma:

</row>

Liberi fick förtroendet att hantera utbyggnaden av fastigheten Gullfaxe 1. En om- och tillbyggnad som är avsedd för såväl restauranger som en vårdinrättning. Att ta hänsyn till de hyresgäster som sitter i det befintliga huset, som dessutom ska nyttja de nya ytorna skapade ett komplext samarbete mellan många olika parter. Det lyckades Liberi med.