UTFÖRDA PROJEKT

BYGGÅR:
2022

BYGGTID:
3 månader

ANTAL KVM:
200 kvm

OMRÅDE:
Stockholm

BESTÄLLARE:
Corem

HYRESGÄST:
Legehuset

ENTREPRENADSFORM:
Totalentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
2,3 msek

I samarbete med Corem, som är en av våra ramavtalskunder, fick vi förtroendet att utföra en hyresgästanpassning. Arbetet utfördes i en äldre kontorslokal på sjunde våningen i en av fastigheterna. Det var en hyresgästanpassning där det krävdes omfattande åtgärder av ytskikt samt att det sattes in ett helt nytt VVS-system för att energieffektivisera inomhusklimatet. Det krävdes ett nära samarbete med arkitekten som hade en tydlig vision med de rum som hyresgästen tagit fram, till exempel applicerade vi mikrocement i olika kulörer på väggarna. Vi fick ta hänsyn till andra hyresgäster som satt i angränsande lokaler i fastigheten, både bredvid, ovanför och under arbetsplatsen. Även logistiken blev lite knepig då vi var tvungna att ta in allt material genom en trång lastkaj, och att en personalhiss var det som fanns att tillgå, men problem är till för att lösas, något som vi på Liberi är duktiga på.

BYGGÅR:
2022

BYGGTID:
3 månader

ANTAL KVM:
200 kvm

OMRÅDE:
Stockholm

BESTÄLLARE:
Corem

HYRESGÄST:
Legehuset

ENTREPRENADSFORM:
Totalentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
2,3 msek

I samarbete med Corem, som är en av våra ramavtalskunder, fick vi förtroendet att utföra en hyresgästanpassning. Arbetet utfördes i en äldre kontorslokal på sjunde våningen i en av fastigheterna. Det var en hyresgästanpassning där det krävdes omfattande åtgärder av ytskikt samt att det sattes in ett helt nytt VVS-system för att energieffektivisera inomhusklimatet. Det krävdes ett nära samarbete med arkitekten som hade en tydlig vision med de rum som hyresgästen tagit fram, till exempel applicerade vi mikrocement i olika kulörer på väggarna. Vi fick ta hänsyn till andra hyresgäster som satt i angränsande lokaler i fastigheten, både bredvid, ovanför och under arbetsplatsen. Även logistiken blev lite knepig då vi var tvungna att ta in allt material genom en trång lastkaj, och att en personalhiss var det som fanns att tillgå, men problem är till för att lösas, något som vi på Liberi är duktiga på.