BYGGÅR:
2019

BYGGTID:

ANTAL KVM:

OMRÅDE:
Norrmalm

BESTÄLLARE:
Fastighets AB Norrlandsgatan 7

HYRESGÄST:
Hyresgästföreningen

ENTREPRENADSFORM:

ENTREPRENADSSUMMA:

Ombyggnationen omfattade två våningar på totalt 1000 kvadratmeter. Målet med projektet var att effektivisera ytan och frigöra ytor i huset för fler hyresgäster. Projektet hade en kort tidsram så kommunikationen mellan Beställare, Leda Snyggt (byggprojektledare åt beställaren), och Liberi var avgörande. Tack vare korta beslutsvägar och ömsesidigt förtroende så lyckades vi tillsammans.

"Erfarenhet, planering och samordning sattes på prov under projektet, och vi lyckades” /Gabbi, Liberi entreprenad