UTFÖRDA PROJEKT

BYGGÅR:
2023

BYGGTID:
4 månader

ANTAL KVM:
1070 kvm

OMRÅDE:
Mörby

BESTÄLLARE:
Frö Consulting/Skandia Fastigheter

HYRESGÄST:
O’Learys

ENTREPRENADSFORM:
Generalentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
7,7 msek

Den här nya och inbjudande sportbaren i Mörby centrum var tidigare en gammal godsmottagning och Liberi Entreprenad fick förtroendet att ta hand om projektet när lokalen var helt stomren. Det var ett omfattande projekt, med många yrkesgrupper inblandade, som skulle samsas om utrymmet. En utmaning var att det fanns kringliggande hyresgäster och ett centrum som var i full drift under hela byggtiden. O’Learys lokal blev ett tidspressat projekt eftersom en ny galleriagång med nya butiker skulle öppnas och invigas på ett specifikt datum då kök och utrustning skulle vara intrimmat och klart. Detta gjorde att vi var tvungna att hitta nya lösningar för att lösa logistiken och komma i mål i tid. Samarbetet och kommunikation med projektörer och beställare flöt på mycket bra under hela projektets gång.

BYGGÅR:
2023

BYGGTID:
4 månader

ANTAL KVM:
1070 kvm

OMRÅDE:
Mörby

BESTÄLLARE:
Frö Consulting/Skandia Fastigheter

HYRESGÄST:
O’Learys

ENTREPRENADSFORM:
Generalentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
7,7 msek

Den här nya och inbjudande sportbaren i Mörby centrum var tidigare en gammal godsmottagning och Liberi Entreprenad fick förtroendet att ta hand om projektet när lokalen var helt stomren. Det var ett omfattande projekt, med många yrkesgrupper inblandade, som skulle samsas om utrymmet. En utmaning var att det fanns kringliggande hyresgäster och ett centrum som var i full drift under hela byggtiden. O’Learys lokal blev ett tidspressat projekt eftersom en ny galleriagång med nya butiker skulle öppnas och invigas på ett specifikt datum då kök och utrustning skulle vara intrimmat och klart. Detta gjorde att vi var tvungna att hitta nya lösningar för att lösa logistiken och komma i mål i tid. Samarbetet och kommunikation med projektörer och beställare flöt på mycket bra under hela projektets gång.