BESTÄLLARE: Skandia Fastigheter - ANVÄNDARE: Mörby Centrum
BYGGÅR: 2021
Byggtid:
Antal Kvm:
OMRÅDE: Mörby Centum
BESTÄLLARE: Skandia Fastigheter
HYRESGÄST: Mörby Centrum
Entreprenadsform:
Entreprenadssumma:
</row>
Mörby Centrum genomgår en omfattande om- och tillbyggnation. Liberi Entreprenad fick förtroendet av Skandia Fastigheter att utföra byggnation av nya kontorslokaler, nytt mötestorg, offentligt bibliotek och en fantastisk entré.
Skandia Fastigheter tackar för ett gott samarbete //Platsledningen i Mörby C