BESTÄLLARE: Skandia Fastigheter - ANVÄNDARE: Mörby Centrum

BYGGÅR: 2021

Byggtid:

Antal Kvm:

OMRÅDE: Mörby Centum

BESTÄLLARE: Skandia Fastigheter

HYRESGÄST: Mörby Centrum

Entreprenadsform:

Entreprenadssumma:

</row>

Mörby Centrum genomgår en omfattande om- och tillbyggnation. Liberi Entreprenad fick förtroendet av Skandia Fastigheter att utföra byggnation av nya kontorslokaler, nytt mötestorg, offentligt bibliotek och en fantastisk entré.

Skandia Fastigheter tackar för ett gott samarbete //Platsledningen i Mörby C