UTFÖRDA PROJEKT

BYGGÅR:
2021

BYGGTID:
1 år

ANTAL KVM:
3 100 kvm

OMRÅDE:
Danderyd

BESTÄLLARE:
Skandia Fastigheter / Leda Snyggt

HYRESGÄST:
Danderyds kommun

ENTREPRENADSFORM:
Utförandeentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
30 mkr

Liberi Entreprenad fick förtroendet av Skandia Fastigheter att utföra byggnation av nya kontorslokaler åt Danderyds kommun med ett nytt mötestorg, offentligt bibliotek och en fantastisk entré. För att skapa mötestorget byggdes två huskroppar samman med ett glastak samt glasfasad, torget utgör dryga 100 kvadratmeter. Projektet ställde höga krav på teknisk kompetens för att få alla detaljer att stämma och för att bli klart i tid. Projektet krävde därför både platschef och entreprenadingenjör på plats på heltid under hela byggprocessen.

-"Skandia Fastigheter tackar för ett gott samarbete" //Platsledningen i Mörby C

BYGGÅR:
2021

BYGGTID:
1 år

ANTAL KVM:
3 100 kvm

OMRÅDE:
Danderyd

BESTÄLLARE:
Skandia Fastigheter / Leda Snyggt

HYRESGÄST:
Danderyds kommun

ENTREPRENADSFORM:
Utförandeentreprenad

ENTREPRENADSSUMMA:
30 mkr

Liberi Entreprenad fick förtroendet av Skandia Fastigheter att utföra byggnation av nya kontorslokaler åt Danderyds kommun med ett nytt mötestorg, offentligt bibliotek och en fantastisk entré. För att skapa mötestorget byggdes två huskroppar samman med ett glastak samt glasfasad, torget utgör dryga 100 kvadratmeter. Projektet ställde höga krav på teknisk kompetens för att få alla detaljer att stämma och för att bli klart i tid. Projektet krävde därför både platschef och entreprenadingenjör på plats på heltid under hela byggprocessen.

-"Skandia Fastigheter tackar för ett gott samarbete" //Platsledningen i Mörby C